INSTALATORZY


HOME  TECHNOLOGIA MYHOME  |  FUNKCJE MYHOME
 
OPIS MYHOME  |  CHARAKTERYSTYKA MYHOME  |  STEROWNIKI |  AKTORY  |  AKCESORIA
Sterowniki MyHome Elementy, typy, rodzaje sterowania ...
 
ELEMENTY STERUJĄCE
 
Elementy sterujące są niejako „interfejsem użytkownika”, pozwalającym mu wydawać polecenia przesyłane następnie do elementów wykonawczych. Obok sterowników wymagających aktywnego działania użytkownika (np. przycisków), funkcję elementów sterujących mogą też pełnić różnego rodzaju czujki (temperatury, alarmowe).
Sterowniki wymagają skonfigurowania (adres i tryb pracy) fizycznie lub wirtualnie za pomocą oprogramowania, analogicznie do aktorów, których działaniem sterują.
 
RODZAJE STEROWANIA
 
Sterowniki w MyHome mogą mieć zdefiniowany różny sposób, czy raczej „zasięg” działania i sterować jednym lub wieloma aktorami. Typ sterowania definiuje się podczas konfiguracji, wykorzystując obok konfiguratorów numerycznych dodatkowe konfiguratory specjalne.
Punkt-punkt: sterownik zarządza aktorem o tym samym adresie, w tej samej strefie
Strefa: sterownik zarządza aktorami o jednakowym trybie działania należącymi do określonej strefy (pomieszczenia)
Grupa: sterownik zarządza aktorami o jednakowym trybie działania należącymi do określonej grupy (również w różnych strefach)
Ogólne: sterownik zarządza wszystkimi aktorami o jednakowym trybie działania w systemie
Międzymagistralne punkt-punkt: sterownik zarządza aktorem znajdującym się na innej magistrali (za interfejsem SCS-SCS)
Typy sterowania
kliknij na schemat aby powiększyć
 
RODZAJE STEROWANIA

Sterowanie w systemie MyHome może być zrealizowane na różne sposoby, wykorzystujące różne rodzaje komunikacji i zależne od zastosowanych elementów sterujących:

Magistralą – podstawowy rodzaj sterowania wykorzystujący elementy podłączone do SCS BUS, takie jak: przyciski i łączniki, łączniki scenariuszy, czujki, dotykowe sterowniki lokalne, ekrany dotykowe oraz multimedialne ekrany dotykowe. Ekrany dotykowe umożliwiają centralizację sterowania wieloma podsystemami w jednym urządzeniu. Multimedialne ekrany dotykowe pozwalają na kompleksowe zarządzanie całym systemem, włącznie z obsługą funkcji wideodomofonu, monitoringu i treści multimedialnych.


Radiowo
– ten rodzaj sterowania jest związany z urządzeniami wykorzystującymi protokół ZigBee. Rozwiązania radiowe pozwalają na zbudowanie prostego systemu automatyki, obejmującego między innymi indywidualne i grupowe sterowanie oświetleniem, roletami i scenariuszami. Wykorzystanie interfejsu SCS-ZigBee pozwala na integrację rozwiązań radiowych z magistralnymi. Dzięki temu można sterować urządzeniami podłączonymi do SCS BUS za pomocą elementów komunikacji radiowej ZigBee.

Telefonem i przez internet
– wykorzystanie webservera otwiera przed użytkownikiem możliwości zdalnej komunikacji z systemem. Z jednej strony możliwe jest otrzymywanie powiadomień np. o zdarzeniach alarmowych, z drugiej strony, dzięki przeglądarce i dedykowanej aplikacji, użytkownik może sterować systemem z poziomu smartfona lub komputera.
 
 
 
Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 816 23 00
Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. 22 548 23 30
fax 22 843 94 51
INFOLINIA
801 133 084
22 549 23 22


info@legrand.com.pl
 
HOME  | KONTAKT  |  STREFA KLIENTA  |  E-KATALOG  |  INSTALATORZY  |  www.legrand.pl