INSTALATORZY


HOME  |  TECHNOLOGIA MYHOME  |  FUNKCJE MYHOME
 
OPIS MYHOME  |  CHARAKTERYSTYKA MYHOME  |  STEROWNIKI |  AKTORY  |  AKCESORIA
Charakterystyka MyHome Konfiguracja, integracja, limity ...
 
KONFIGURACJA

Wszystkie elementy systemu muszą być odpowiednio skonfigurowane.
Konfiguracja określa adres urządzenia oraz specyficzne jego funkcje lub tryby pracy.
Elementy MyHome mogą być skonfigurowane na 2 sposoby:

• Fizycznie – za pomocą konfiguratorów
• Wirtualnie – za pomocą komputera (z oprogramowaniem VirtualConfigurator), podłączonego do magistrali poprzez Webserver. Ten rodzaj konfiguracji szczególnie nadaje się do dużych systemów, gdyż umożliwia łatwą zmianę konfiguracji systemu w dowolnym momencie bez potrzeby wykonywania fizycznych operacji w każdym urządzeniu. Konfiguracja wirtualna może być stosowana tylko w systemach automatyki (oświetlenie, rolety i ogrzewanie).

 
LIMITY SYSTEMOWE

Dla każdej magistrali systemu MyHome istnieją dwa rodzaje ograniczeń:
Fizyczne – związane z długością okablowania i poborem prądu przez urządzenia:
• Połączenie między zasilaczem i najbardziej oddalonym urządzeniem nie może przekraczać 250 m
Całkowita długość przewodów łączeniowych nie powinna przekraczać 500 m
Zasilacz dostarcza maksymalnie 1,2A – maksymalna ilość urządzeń podłączonych do magistrali zależy od całkowitego pobieranego przez nie prądu.
Logiczne – związane z liczbą adresów urządzeń:
Maksymalna liczba adresów to 81 (9 stref x 9 urządzeń)

Wyżej wymienione limity dotyczą 1 magistrali. System MyHome może być rozbudowany do wielu magistrali, połączonych ze sobą interfejsami SCS-SCS, co pozwala rozszerzyć instalację do 810 adresów. Dalsza rozbudowa jest również możliwa poprzez połączenie takich rozległych systemów siecią LAN, z wykorzystaniem webserverów jako interfejsów.
 
 
INTERGRACJA SYSTEMÓW

System wideodomofonowy i dystrybucji dźwięku (ze względu na rodzaj sygnału) oraz system alarmowy (ze względu na bezpieczeństwo) powinny posiadać wydzielone magistrale. Wykorzystując jednak interfejsy SCS-SCS można je spiąć w jeden kompleksowy system zintegrowany z podsystemem automatyki (oświetlenia, rolet, termoregulacji itd.).
Integracja systemów pozwala sterować nimi z jednego punktu, przy wykorzystaniu Multimedialnego Ekranu Dotykowego.
 
 
 
Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 816 23 00
Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. 22 548 23 30
fax 22 843 94 51
INFOLINIA
801 133 084
22 549 23 22


info@legrand.com.pl
 
HOME  | KONTAKT  |  STREFA KLIENTA  |  E-KATALOG  |  INSTALATORZY  |  www.legrand.pl