INSTALATORZY


HOME  |  TECHNOLOGIA MYHOME  |  FUNKCJE MYHOME
 
FUNKCJE SYSTEMU  |  AUTOMATYKA  |  NAGŁOŚNIENIE I WIDEODOMOFONY |  ALARMY  |  KONTROLA ZUŻYCIA ENERGII
Kontrola zużycia energii w MyHome
 
MyHome to również rozwiązania pozwalające na bardziej racjonalne, pod względem ekonomicznym i ekologicznym, wykorzystywanie energii i mediów, z jednoczesną możliwością monitorowania poprawności działania odbiorników podłączonych do systemu. Dzięki wykorzystaniu ekranów dotykowych oraz dedykowanych akcesoriów możliwe jest:

Zarządzanie odbiorami, czyli na ustawianie progów poboru energii oraz ustalenie odbiorników (t.j. ich aktorów) o priorytetowym działaniu i kolejności ich ewentualnego wyłączenia, co eliminuje ryzyko przekroczenia zakontraktowanej mocy oraz przeciążenia.

Diagnostyka poprawności pracy odbioru pod względem wartości prądu różnicowego.
• OK oznacza prawidłowe działanie
• „!” oznacza, że wartość prądu różnicowego jest bliska wartości wyzwalającej zabezpieczenie
• KO oznacza, że wartość prądu różnicowego przekroczyła poziom, powodując problemy w instalacji

Monitoring zużycia energii lub innych mediów.
• Dane mogą być wyświetlane w zakresach dziennych, miesięcznych i rocznych.
• Prezentacja danych może mieć postać wykresu lub danych liczbowych.
• Użycie przelicznika walutowego pozwala dodatkowo na waloryzację kwotową danych.

Co więcej, prezentacja może obejmować również dane o energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne lub ciepłej wodzie uzyskiwanej z kolektorów słonecznych. Funkcja monitoringu zużycia kształtuje świadomość będącą pierwszym krokiem do optymalnego wykorzystania zasobów, z korzyścią nie tylko dla środowiska, ale także domowego budżetu.
 
 
 
 
Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 816 23 00
Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. 22 548 23 30
fax 22 843 94 51
INFOLINIA
801 133 084
22 549 23 22


info@legrand.com.pl
 
HOME  | KONTAKT  |  STREFA KLIENTA  |  E-KATALOG  |  INSTALATORZY  |  www.legrand.pl