INSTALATORZY


HOME  |  TECHNOLOGIA MYHOME  |  FUNKCJE MYHOME
 
FUNKCJE SYSTEMU  |  AUTOMATYKA  |  NAGŁOŚNIENIE I WIDEODOMOFONY |  ALARMY  |  KONTROLA ZUŻYCIA ENERGII
Automatyka MyHome
 
Automatyka oświetlenia, rolet oraz termoregulacja i zarządzanie energią to podstawowe zastosowania MyHome. Te funkcje mogą być obsługiwane z wykorzystaniem tej samej magistrali, tym bardziej, że często ich działanie jest ze sobą powiązane.

OŚWIETLENIE

MyHome umożliwia sterowanie indywidualne lub grupowe oświetleniem w domu, zarówno w zakresie włącz-wyłącz jak i regulacji natężenia oświetlenia, z wykorzystaniem aktorów ściemniaczy, przy czym do różnych źródeł oświetlenia dedykowane są różne aktory ściemniaczy. Oprócz sterowania indywidualnego punkt-punkt, można zrealizować sterowanie obejmujące strefy, grupy lub nawet wszystkie źródła światła, wykorzystując jeden sterownik skonfigurowany do generalnego załączenia lub wyłączenia oświetlenia w obiekcie.

ROLETY

Na podobnej zasadzie jak sterowanie oświetleniem odbywa się sterowanie silnikami rolet. Rolety wymagają zastosowania aktorów 2-przekaźnikowych. Możliwości sterowania roletami lub silnikami innych urządzeń (np. bram garażowych) są analogiczne jak w przypadku sterowania oświetleniem, a więc rozciągają się od indywidualnego zarządzania jednym odbiorem, poprzez grupowe (np. rolety w oknach od strony południowej), aż po centralne otwarcie lub zamknięcie wszystkich rolet w domu.

TERMOREGULACJA


Zarządzanie ogrzewaniem lub klimatyzacją to nie tylko sposób na uzyskanie komfortowej temperatury w poszczególnych strefach obiektu, ale także źródło potencjalnych oszczędności. MyHome pozwala na podzielenie obiektu na strefy i na ręczne lub automatyczne sterowanie temperaturą. Ustawienie wyższej temperatury w strefie mieszkalnej, przy jednoczesnym zredukowaniu jej w pomieszczeniach takich jak piwnica, poddasze, czy garaż, pozwala racjonalnie gospodarować zużyciem energii i w ten sposób obniżyć koszty eksploatacji. Dzięki centrali termoregulacji, można również tworzyć profile temperaturowe dla poszczególnych stref oraz dni tygodnia lub pór dnia. W dni robocze można na przykład zdefiniować temperaturę w godzinach 9 – 17 na niższym o kilka stopni poziomie niż podczas obecności domowników, co obniży koszty ogrzewania. Latem, analogiczne działanie może sterować pracą klimatyzacji, prowadząc do redukcji zużycia energii.
MyHome pozwala na sterowanie temperaturą poprzez zarządzanie różnymi odbiorami: od ogrzewania podłogowego, aż po sterowanie pompami ciepła i elektrozaworami systemu grzewczego.

SCENARIUSZE

Scenariusze pozwalają na jednoczesne aktywację kilku urządzeń w systemie (np. oświetlenia, rolet) oraz akcji w innych systemach za pomocą komendy z jednego przycisku. Ułatwiają użytkownikowi korzystanie z funkcji systemu, pozwalają uniknąć wielokrotnego wykonywania tych samych czynności, związanych z idnywidualnym sterowaniem poszczególnymi odbiorami.
Scenariusze są programowane i zapamiętywane w module scenariuszy. Do ich aktywacji może służyć pojedynczy przycisk, lub specjalny łącznik scenariuszy, pozwalający na uruchomienie jednego z 4 zaprogramowanych schematów działania. Scenariusze mogą być również uruchamiane z ekranów dotykowych. Istnieje również możliwość zaprogramowania scenariuszy warunkowych, których uruchomienie następuje w określonym czasie lub po wystąpieniu w systemie określonego zdarzenia, np. zadziałania czujki alarmowej.

  
Przykładem scenariusza integrującego działanie różnych odbiorów systemu automatyki może być „wyjście z domu”.
Taki scenariusz może na przykład powodować:

wyłączenie oświetlenia w całym domu,
opuszczenie wszystkich rolet,
obniżenie temperatury o kilka stopni lub wyłączenie klimatyzacji,
• podświetlenie drogi do furtki, jeżeli jest noc,
włączenie alarmu.

Wszystkie te funkcje można uruchomić
jednym przyciskiem.
 
 
Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 816 23 00
Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. 22 548 23 30
fax 22 843 94 51
INFOLINIA
801 133 084
22 549 23 22


info@legrand.com.pl
 
HOME  | KONTAKT  |  STREFA KLIENTA  |  E-KATALOG  |  INSTALATORZY  |  www.legrand.pl