INSTALATORZYAlarmy MyHome
 
W skład systemu wchodzą: centrala alarmowa, czujki wolumetryczne (podczerwieni lub dualne) oraz obwodowe (kontaktrony – czujki stykowe mocowane na drzwiach i oknach).
Centrala kontroluje i steruje pracą całego systemu. Może nadzorować 72 czujki systemu antywłamaniowego podzielone na 8 stref. Podział systemu alarmowego na strefy umożliwia włączenie lub wyłączenie alarmu w każdej ze stref osobno.
Menu centralki umożliwia zapisywanie kluczy aktywacji i deaktywacji, sterowanie systemem, a także obsługę alarmów technicznych. Możliwe jest też zaprogramowanie zaawansowanych funkcji, takich jak scenariusze, ograniczanie dostępu w określonych przedziałach czasowych, itp. Wbudowany komunikator telefoniczny informuje użytkownika mieszkania o alarmie przekazując wiadomość przez telefon.
System może być zintegrowany z urządzeniami bezprzewodowymi ZigBee® w celu wykorzystania czujek do ochrony przed
skutkami wycieku wody lub wypływu gazu.
Wszystkie urządzenia systemu są połączone 2-przewodową linią bez polaryzacji. System alarmowy może być zintegrowany z innymi podsystemami za pośrednictwem interfejsu SCS-SCS. Dzięki temu można realizować zaawansowane funkcje i scenariusze, na przykład włączenie pełnego oświetlenia po wykryciu włamania.
 
 
 
 
Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 816 23 00
Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. 22 548 23 30
fax 22 843 94 51
INFOLINIA
801 133 084
22 549 23 22


info@legrand.com.pl
 
HOME  | KONTAKT  |  STREFA KLIENTA  |  E-KATALOG  |  INSTALATORZY  |  www.legrand.pl